constitute

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkɑːnt.stə.ˌtuːt/

Ngoại động từ[sửa]

constitute ngoại động từ /ˈkɑːnt.stə.ˌtuːt/

 1. Cấu tạo, tạo thành, cấu thành.
  to constitute someone's happiness — tạo hạnh phúc cho ai
  twelve months constitute a year — mười hai tháng (tạo) thành một năm
 2. Thiết lập, thành lập.
  to constitute a tribunal — thiết lập toà án
 3. Chỉ định, uỷ nhiệm.
  to constitute someone arbitrator — uỷ nhiệm ai làm trọng tài
  they constituted him president — ông ta được chỉ định làm chủ tịch

Thành ngữ[sửa]

 • to be strongly constituted: Khoẻ, có thể chất khoẻ.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]