defeat

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /dɪ.ˈfit/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

defeat /dɪ.ˈfit/

 1. Sự thất bại (của một kế hoạch... ); sự tiêu tan (hy vọng... ).
 2. (Quân sự) Sự thua trận, sự bại trận.
  to suffer (sustain) heavy defeat — bị thua nặng
 3. Sự đánh bại, sự hạ gục (kẻ thù).
 4. (Pháp lý) Sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu.

Ngoại động từ[sửa]

defeat ngoại động từ /dɪ.ˈfit/

 1. Đánh thắng, đánh bại.
 2. Làm thất bại (một kế hoạch... ); làm tiêu tan (hy vọng... ).
 3. (Quân sự) Sự thua trận, sự bại trận.
  to suffer (sustain) geavy defeat — bị thua nặng
 4. Sự đánh bại (kẻ thù).
 5. (Pháp lý) Sự huỷ bỏ, sự thủ tiêu.

Chia động từ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

defeat ngoại động từ /dɪ.ˈfit/

 1. Đánh thắng, đánh bại.
 2. Làm thất bại (một kế hoạch... ); làm tiêu tan (hy vọng... ).
 3. (Pháp lý) Huỷ bỏ, thủ tiêu.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]