fixer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈfɪk.sɜː/

Danh từ[sửa]

fixer /ˈfɪk.sɜː/

 1. Người đóng, người gắn, người lập, người đặt.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) người hối lộ, người đút lót.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

fixer ngoại động từ /fik.se/

 1. Đóng vào, đính vào, gắn chặt vào.
  Fixer un tableau sur le mur — đóng bức tranh vào tường
 2. Đặt, lập; định cư.
  Fixer sa résidence — đặt chỗ ở
  Fixer les nomades — định cư dân du mục
 3. Làm cho (chuyên) chú vào.
  Fixer ses yeux — chú mắt vào
  Fixer quelqu'un à une occupation — làm cho ai chuyên chú vào một công việc
 4. Nhìn chòng chọc.
  Il me fixe dans les yeux — nó nhìn chòng chọc vào mắt tôi
 5. Cố định; cầm (màu), định hình.
  Fixer les couleurs sur un tissu — cầm (cố định) màu trên vải
  Fixer un cliché — (nhiếp ảnh) định hành một bản âm
  Une langue qui n'est pas encore fixée — một ngôn ngữ học chưa cố định hẳn
 6. Quyết định.
  Je ne suis pas encore fixé — tôi còn chưa quyết định
  Fixer un délai — định một kỳ hạn
  Fixer le sens d’un mot — xác định nghĩa một từ
  Fixer un prix — (quy) định một giá hàng

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)