gear

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

gear
gear

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

gear /ˈɡɪr/

 1. Cơ cấu, thiết bị, dụng cụ; đồ lắp, phụ tùng.
 2. (Kỹ thuật) Bánh răng; sự truyền động bánh răng; hộp số (ô tô, xe máy).
  to go into first gear — mở số một
  to change gear — sang số (ô tô...)
  in gear — khớp bánh răng; gài số
  out of gear — không khớp bánh răng; không gài số
 3. (Hàng hải) Thiết bị tàu thuỷ.
 4. Bộ yên cương ngựa.
 5. Đồ dùng, đồ đạc.
  all one's worldly gear — tất cả những cái mà người ta có; tất cả của cải

Ngoại động từ[sửa]

gear ngoại động từ /ˈɡɪr/

 1. Sang số (ô tô... ).
  to gear up — lên số
  to gear down — xuống số
 2. Lắp bánh (nhà máy, một ngành công nghiệp... ) phục vụ (một nhà máy khác, một ngành khác, kế hoạch... ).
  to gear agriculture to socialist construction — hướng công nghiệp phục vụ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa

Nội động từ[sửa]

gear nội động từ /ˈɡɪr/

 1. Ăn khớp vào nhau (bánh răng).

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]