moment

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈmoʊ.mənt/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

moment ((thông tục) (cũng) mo) /ˈmoʊ.mənt/

 1. Chốc, lúc, lát.
  wait a moment — đợi một lát
  at any moment — bất cứ lúc nào
  the [very] moment [that] — ngay lúc mà
  at the moment — lúc này, bây giờ
  at that moment — lúc ấy, lúc đó
 2. Tầm quan trọng, tính trọng yếu.
  an affair of great moment — một việc đó có tầm quan trọng lớn
  a matter of moment — một vấn đề quan trọng
 3. (Kỹ thuật) , (vật lý) Mômen.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Hà Lan[sửa]

Danh từ[sửa]

moment gt (số nhiều momenten, giảm nhẹ momentje gt)

 1. lúc, lát
 2. (hữu định) thời điểm hiện tại, lúc bấy giờ, đương thời
  Hij ging gekleed volgens de mode van het moment.
  Anh ấy ăn mặc theo thời trang đương thời.
 3. (cơ học) mô men
  het moment van een krachtmô men của một lực

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /mɔ.mɑ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
moment
/mɔ.mɑ̃/
moments
/mɔ.mɑ̃/

moment /mɔ.mɑ̃/

 1. Chốc, lát, lúc.
  Attendez un moment — chờ một lát
  Des moments heureux — những lúc sung sướng
  Moment favorable — lúc thuận thời
 2. Đương thời.
  La mode du moment — thời trang đương thời
 3. (Cơ học) Momen.
  à tout moment — luôn luôn, thường xuyên
  au moment de — lúc, đang lúc
  au moment — khi
  avoir de bons moments — có lúc sung sướng
  bon moment — lúc thuận lợi
  dans un moment — một lát nữa
  de moment en moment — thỉnh thoảng
  derniers moments — lúc lâm chung
  dès ce moment — từ lúc này, từ lúc đó
  du moment que — vì đã.... thì
  d’un moment à l’autre — trong giây lát, sắp sửa
  en ce moment — trong lúc này
  en un moment — trong một lúc
  mauvais moment — lúc không thuận lợi+ lúc người ta đang bực mình
  n'avoir pas un moment à soi — không có một lúc nào rảnh
  par moments — thỉnh thoảng
  pour le moment — trong lúc này
  sur le moment — ngay lúc đó

Tham khảo[sửa]