moment

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈmoʊ.mənt]

Danh từ[sửa]

moment ((thông tục) (cũng) mo) /ˈmoʊ.mənt/

 1. Chốc, lúc, lát.
  wait a moment — đợi một lát
  at any moment — bất cứ lúc nào
  the [very] moment [that] — ngay lúc mà
  at the moment — lúc này, bây giờ
  at that moment — lúc ấy, lúc đó
 2. Tầm quan trọng, tính trọng yếu.
  an affair of great moment — một việc đó có tầm quan trọng lớn
  a matter of moment — một vấn đề quan trọng
 3. (Kỹ thuật) , (vật lý) Mômen.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
moment
/mɔ.mɑ̃/
moments
/mɔ.mɑ̃/

moment /mɔ.mɑ̃/

 1. Chốc, lát, lúc.
  Attendez un moment — chờ một lát
  Des moments heureux — những lúc sung sướng
  Moment favorable — lúc thuận thời
 2. Đương thời.
  La mode du moment — thời trang đương thời
 3. (Cơ học) Momen.
  à tout moment — luôn luôn, thường xuyên
  au moment de — lúc, đang lúc
  au moment — khi
  avoir de bons moments — có lúc sung sướng
  bon moment — lúc thuận lợi
  dans un moment — một lát nữa
  de moment en moment — thỉnh thoảng
  derniers moments — lúc lâm chung
  dès ce moment — từ lúc này, từ lúc đó
  du moment que — vì đã.... thì
  d’un moment à l’autre — trong giây lát, sắp sửa
  en ce moment — trong lúc này
  en un moment — trong một lúc
  mauvais moment — lúc không thuận lợi+ lúc người ta đang bực mình
  n'avoir pas un moment à soi — không có một lúc nào rảnh
  par moments — thỉnh thoảng
  pour le moment — trong lúc này
  sur le moment — ngay lúc đó

Tham khảo[sửa]