neutralise

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

neutralise ngoại động từ

  1. (Quân sự) Trung lập hoá.
  2. (Hoá học) Trung hoà.
    to neutralize an acid — trung hoà một axit
  3. Làm mất tác dụng, làm thành vô hiệu.
    to neutralize a poison — làm chất độc mất tác dụng

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]