operate

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɑː.pə.ˌreɪt/
Hoa Kỳ

Nội động từ[sửa]

operate nội động từ /ˈɑː.pə.ˌreɪt/

 1. Hoạt động (máy... ).
 2. tác dụng.
  it operates to our advantage — điều đó có lợi cho ta
  regulations will operate from Jan 1st — nội quy sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng giêng
  the medicine did not operate — thuốc đó không có tác dụng
 3. Lợi dụng.
  to operate on somebody's credulity — lợi dụng cả lòng tin của ai
 4. (Y học) Mổ.
  to operate on a patient — mổ một người bệnh
 5. (Quân sự) Hành quân.
 6. Đầu .
  to operate for a rise — đầu cơ giá lên

Ngoại động từ[sửa]

operate ngoại động từ /ˈɑː.pə.ˌreɪt/

 1. Làm cho hoạt động, cho chạy (máy... ); thao tác.
 2. Đưa đến, mang đến, dẫn đến.
  energy operates changes — nghị lực dẫn đến những sự thay đổi
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Thi hành, thực hiện, tiến hành.
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đưa (nhà máy... ) vào sản xuất; khai thác (mỏ... ); điều khiển (xí nghiệp... ).

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)