pousser

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

pousser ngoại động từ /pu.se/

 1. Đẩy, ấy.
  Pousser une charrette — đẩy xe bò
  Pousser la porte — đẩy cửa
  Pousser quelqu'un du coude — đẩy ai bằng khuỷu tay
 2. Thúc đuổi.
  Pousser l’ennemi — thúc đuổi quân địch
 3. Thúc đẩy, thúc, xúi.
  Quel motif le pousse? — lý do gì đã thúc đẩy nó?
  Pousser un écolier — thúc một học sinh học tập
  Pousser quelqu'un au mal — xúi ai làm bậy
 4. Đẩy lên.
  Pousser son travail — đẩy công việc của mình lên
  Pousser la raillerie trop loin — chế nhạo quá đà
 5. Đưa ra; thốt ra.
  Pousser un coup d’épée — đưa một nhát gươm
  Pousser des cris — (thốt ra những tiếng) kêu la
  Pousser un soupir — (thốt ra tiếng) thở dài
 6. Đâm ra, sinh ra.
  Arbre qui pousse des rameaux — cây đâm cành
  La vigne pousse beaucoup de bois — cây nho sinh ra lắm mô gỗ
 7. Làm tỉ mỉ; đi sâu.
  Pousser un dessin — vẽ tỉ mỉ
  Pousser ses recherches — đi sâu nghiên cứu
  à la va comme je te pousse — (thân mật) được chăng hay chớ
  Travail fait à la va comme je te pousse — công việc làm được chăng hay chớ
  pousser à bout — xem bout

Nội động từ[sửa]

pousser nội động từ /pu.se/

 1. Đẩy, ẩy, .
  Ne poussez pas — đừng có xô
 2. Tiếp tục đi.
  Pousser jusqu'à Hanoi — tiếp tục đi đến Hà Nội
 3. Mọc.
  L’herbe pousse rapidement — cỏ mọc nhanh
  Les premières dents ont poussé — những cái răng đầu tiên của nó đã mọc
  pousser à la roue — giúp đỡ
  Il avancera si quelqu'un pousse à la roue — nó sẽ tiến nếu có người giúp đỡ

Tham khảo[sửa]