retrieve

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • IPA: /rɪ.ˈtriv/

Ngoại động từ[sửa]

retrieve ngoại động từ /rɪ.ˈtriv/

  1. Lấy lại, tìm lại được (vật đã mất); tìm và mang (con vật bị bắn) về (chó săn).
  2. Khôi phục lại được (tiếng tăm); phục hồi được (công việc làm ăn); xây dựng lại được (cơ nghiệp).
    to retrieve one's fortunes — xây dựng lại được cơ nghiệp
  3. Bù đắp được (sự mất mát, tổn thất); sửa chữa được (lỗi lầm).
  4. (+ from) Cứu thoát khỏi (tình thế khốn quẫn, cái chết chắc chắn... ).
  5. Nhớ lại được.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

retrieve nội động từ /rɪ.ˈtriv/

  1. Tìm và nhặt đem về (chó săn).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]