smelt

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

smelt /smɛlt/

  1. Động từ thì quá khứquá khứ phân từ của smell.
  2. Luyện, nấu chảy; nấu chảy quặng có chứa kim loại để tách ra phần kim loại

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)