smell

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈsmɛɫ]

Danh từ[sửa]

smell /ˈsmɛɫ/

 1. Khứu giác.
  a fine sense of smell — mũi thính
 2. Sự ngửi, sự hít.
  to have a smell at something — ngửi cái gì
 3. Mùi.
  the smell of roses — mùi hoa hồng
 4. Mùi thối, mùi ôi.

Ngoại động từ[sửa]

smell ngoại động từ smelt, (từ hiếm,nghĩa hiếm) smelled /ˈsmɛɫ/

 1. Ngửi, ngửi thấy, thấy mùi.
  I am sure I smell gas — tôi cam đoan có mùi hơi đốt
 2. Cảm thấy, đoán được.
  do you smell anything unusual? — anh có cảm thấy có điều gì không bình thường không?
 3. Đánh hơi tìm ra, đánh hơi tìm; (bóng) khám phá, phát hiện.
  to smell out a plot — khám phá ra một âm mưu

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

smell nội động từ /ˈsmɛɫ/

 1. Có mùi, toả mùi.
  these flowers smell sweet — những hoa này có mùi thơm dịu
  to smell of garlic — có nùi tỏi
  this milk smells sour — sữa này có mùi chua
  to smell of jobberyd — sặc mùi xoay xở
  his talk smells of war — bài nói của hắn sặc mùi chiến tranh

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]