staunch

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

staunch ngoại động từ

  1. Cầm (máu) lại; làm (một vết thương) cầm máu lại.
    to stanch a wound — làm cầm máu một vết thương

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

staunch

  1. Trung thành; đáng tin cậy.
    stanch friend — người bạn trung thành
  2. Kín (nước, không khí không vào được).
  3. Chắc chắn, vững vàng, vững chắc.

Tham khảo[sửa]