tether

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈtɛ.ðɜː]

Danh từ[sửa]

tether /ˈtɛ.ðɜː/

  1. Dây buộc, dây dắt (súc vật).
  2. Phạm vi, giới hạn (hiểu biết, chịu đựng... ).
    to be at the end of one's tether — kiệt sức, hết hơi; hết phương kế

Ngoại động từ[sửa]

tether ngoại động từ /ˈtɛ.ðɜː/

  1. Buộc, cột.
    to tether a horse to a tree — buộc ngựa vào cây

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]