transcribe

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[trænt.ˈskrɑɪb]

Ngoại động từ[sửa]

transcribe ngoại động từ /trænt.ˈskrɑɪb/

  1. Sao lại, chép lại.
  2. (Ngôn ngữ học) Phiên âm (bằng dấu phiên âm).
  3. (Âm nhạc) Chuyển biên.
  4. Ghi lại để phát thanh, phát thanh theo chương trình đã ghi lại.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]