unfold

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • IPA: /.ˈfoʊld/

Ngoại động từ[sửa]

unfold ngoại động từ /.ˈfoʊld/

  1. Mở ra, trải ra.
    to unfold a newpaper — mở một tờ báo ra
  2. Bày tỏ, để lộ, bộc lộ.
    to unfold one's intention — bộc lộ ý định của mình

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

unfold nội động từ /.ˈfoʊld/

  1. Lộ ra, bày ra; mở ra (nụ hoa).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]