vite

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

vite

 1. Nhanh, chạy nhanh.
  Le coureur le plus vite — người chạy nhanh nhất
  Cheval très vite — con ngựa chạy rất nhanh

Trái nghĩa[sửa]

Phó từ[sửa]

vite /vit/

 1. Nhanh.
  Aller vite — đi nhanh
  Le temps passe vite — thì giờ trôi nhanh
  Sauve-toi vite — trốn nhanh đi
 2. Chống.
  On sera plus vite arrivé — sẽ chóng hơn
  aller plus vite que les violons — xem violon
  au plus vite — trong thời hạn ngắn nhất; chóng nhất

Trái nghĩa[sửa]

Thán từ[sửa]

vite

 1. Nhanh lên.
  Vite! un médecin — nhanh lên! mời thầy thuốc đi

Tham khảo[sửa]

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å vite
Hiện tại chỉ ngôi veit/vet
Quá khứ visste
Động tính từ quá khứ visst
Động tính từ hiện tại

vite

 1. Biết.
  Vet du når Norge fikk sin egen grunnlov?
  å vite om noe — biết việc gì.
  Jeg vil ikke vite av at du skulker skolen. — Tôi không muốn biết chuyện anh trốn học.
  for alt jeg vet — Theo chỗ tôi được biết, theo sự nhận thức của tôi.
  Så vidt du vet det! — Anh biết rõ điều ấy!
  gudene må vite... — Không ai biết được. Có triờ mới biết.
 2. Biết chắc, biết .
  Jeg visste at han tok feil.
  Jeg visste hverken ut eller inn. — Tôi không biết phải xử trí ra sao.
  Det er ikke godt å vite. — Khó mà biết chắc được.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]