voice

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈvɔɪs/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

voice /ˈvɔɪs/

 1. Tiếng, tiếng nói, giọng nói ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  in a loud voice — nói to
  in a low voice — nói khẽ
  a sweet voice — giọng êm ái
  to lift up one's voice — lên tiếng, cất tiếng nói
  to raise one's voice — cất cao tiếng, nói to lên
  the voice of conscience — tiếng nói (gọi) của lương tâm
 2. ý kiến; lời, lời nói; sự bày tỏ, sự phát biểu.
  to have a voice in the matter — có tiếng nói về vấn đề đó
  with one voice — đồng thanh, nhất trí
  to listen to the voice of a friend — nghe lời bạn
 3. (Ngôn ngữ học) Âm kêu.
 4. (Ngôn ngữ học) Dạng.
  passive voice — dạng bị động

Ngoại động từ[sửa]

voice ngoại động từ /ˈvɔɪs/

 1. Bày tỏ, nói lên.
  to voice the feelings of the crowd — nói lên cảm nghĩ của quần chúng
 2. (Ngôn ngữ học) Phát thành âm kêu.
  to voice a consonant — phát một phụ âm thành âm kêu

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]