wield

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

wield ngoại động từ /ˈwild/

  1. Nắmsử dụng (vũ khí).
  2. Dùng, cầm (một dụng cụ).
    to wield the pen — viết
  3. (Nghĩa bóng) Sử dụng, vận dụng, thi hành.
    to wield power — sử dụng quyền lực (quyền hành)
    to wield influence — có ảnh hưởng, có thế lực

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]