абажур

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Komi-Zyrian[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Nga абажур.

Cách phát âm[sửa]

  • IPA(ghi chú): /ˈabaʒur/, [ˈäbäʒ̺ur]
  • Tách âm: а‧ба‧жур

Danh từ[sửa]

абажур

  1. Chụp đèn, chao đèn.

Biến cách[sửa]

Biến cách của абажур (thân từ: абажур-)
số ít số nhiều
nom. абажур (abažur) абажуръяс (abažurjas)
acc. I* абажур (abažur) абажуръяс (abažurjas)
II* абажурӧс (abažurös) абажуръясӧс (abažurjasös)
ins. абажурӧн (abažurön) абажуръясӧн (abažurjasön)
com. абажуркӧд (abažurköd) абажуръяскӧд (abažurjasköd)
car. абажуртӧг (abažurtög) абажуръястӧг (abažurjastög)
con. абажурла (abažurla) абажуръясла (abažurjasla)
gen. абажурлӧн (abažurlön) абажуръяслӧн (abažurjaslön)
abl. абажурлысь (abažurlyś) абажуръяслысь (abažurjaslyś)
dat. абажурлы (abažurly) абажуръяслы (abažurjasly)
ine. абажурын (abažuryn) абажуръясын (abažurjasyn)
ela. абажурысь (abažuryś) абажуръясысь (abažurjasyś)
ill. абажурӧ (abažurö) абажуръясӧ (abažurjasö)
egr. абажурсянь (abažurśaň) абажуръяссянь (abažurjasśaň)
app. абажурлань (abažurlaň) абажуръяслань (abažurjaslaň)
ter. абажурӧдз (abažurödź) абажуръясӧдз (abažurjasödź)
pro. I абажурӧд (abažuröd) абажуръясӧд (abažurjasöd)
II абажурті (abažurti) абажуръясті (abažurjasti)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Biến cách sở hữu của абажур
Ngôi thứ nhất số ít
số ít số nhiều
nom. абажурӧй (abažuröj) абажуръясӧй (abažurjasöj)
acc. I* абажурӧй (abažuröj) абажуръясӧй (abažurjasöj)
II* абажурӧс (abažurös) абажуръясӧс (abažurjasös)
ins. абажурнам (abažurnam) абажуръяснам (abažurjasnam)
com. абажурӧйкӧд (abažuröjköd) абажуръясӧйкӧд (abažurjasöjköd)
car. абажуртӧгым (abažurtögym) абажуръястӧгым (abažurjastögym)
consecutive абажурӧйла (abažuröjla) абажуръясӧйла (abažurjasöjla)
gen. абажурӧйлӧн (abažuröjlön) абажуръясӧйлӧн (abažurjasöjlön)
abl. абажурӧйлысь (abažuröjlyś) абажуръясӧйлысь (abažurjasöjlyś)
dat. абажурӧйлы (abažuröjly) абажуръясӧйлы (abažurjasöjly)
ine. абажурам (abažuram) абажуръясам (abažurjasam)
ela. абажурсьым (abažurśym) абажуръяссьым (abažurjasśym)
ill. абажурам (abažuram) абажуръясам (abažurjasam)
egre. абажурсяньым (abažurśaňym) абажуръяссяньым (abažurjasśaňym)
approximative абажурланьым (abažurlaňym) абажуръясланьым (abažurjaslaňym)
term. абажурӧдзым (abažurödźym) абажуръясӧдзым (abažurjasödźym)
prol. I абажурӧдым (abažurödym) абажуръясӧдым (abažurjasödym)
II абажуртіым (abažurtiym) абажуръястіым (abažurjastiym)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ hai số ít
số ít số nhiều
nom. абажурыд (abažuryd) абажуръясыд (abažurjasyd)
acc. I* абажурыд (abažuryd) абажуръясыд (abažurjasyd)
II* абажуртӧ (abažurtö) абажуръястӧ (abažurjastö)
ins. абажурнад (abažurnad) абажуръяснад (abažurjasnad)
com. абажурыдкӧд (abažurydköd) абажуръясыдкӧд (abažurjasydköd)
car. абажуртӧгыд (abažurtögyd) абажуръястӧгыд (abažurjastögyd)
consecutive абажурыдла (abažurydla) абажуръясыдла (abažurjasydla)
gen. абажурыдлӧн (abažurydlön) абажуръясыдлӧн (abažurjasydlön)
abl. абажурыдлысь (abažurydlyś) абажуръясыдлысь (abažurjasydlyś)
dat. абажурыдлы (abažurydly) абажуръясыдлы (abažurjasydly)
ine. абажурад (abažurad) абажуръясад (abažurjasad)
ela. абажурсьыд (abažurśyd) абажуръяссьыд (abažurjasśyd)
ill. абажурад (abažurad) абажуръясад (abažurjasad)
egre. абажурсяньыд (abažurśaňyd) абажуръяссяньыд (abažurjasśaňyd)
approximative абажурланьыд (abažurlaňyd) абажуръясланьыд (abažurjaslaňyd)
term. абажурӧдзыд (abažurödźyd) абажуръясӧдзыд (abažurjasödźyd)
prol. I абажурӧдыд (abažurödyd) абажуръясӧдыд (abažurjasödyd)
II абажуртіыд (abažurtiyd) абажуръястіыд (abažurjastiyd)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ ba số ít
số ít số nhiều
nom. абажурыс (abažurys) абажуръясыс (abažurjasys)
acc. I* абажурыс (abažurys) абажуръясыс (abažurjasys)
II* абажурсӧ (abažursö) абажуръяссӧ (abažurjassö)
ins. абажурнас (abažurnas) абажуръяснас (abažurjasnas)
com. абажурыскӧд (abažurysköd) абажуръясыскӧд (abažurjasysköd)
car. абажуртӧгыс (abažurtögys) абажуръястӧгыс (abažurjastögys)
consecutive абажурысла (abažurysla) абажуръясысла (abažurjasysla)
gen. абажурыслӧн (abažuryslön) абажуръясыслӧн (abažurjasyslön)
abl. абажурыслысь (abažuryslyś) абажуръясыслысь (abažurjasyslyś)
dat. абажурыслы (abažurysly) абажуръясыслы (abažurjasysly)
ine. абажурас (abažuras) абажуръясас (abažurjasas)
ela. абажурсьыс (abažurśys) абажуръяссьыс (abažurjasśys)
ill. абажурас (abažuras) абажуръясас (abažurjasas)
egre. абажурсяньыс (abažurśaňys) абажуръяссяньыс (abažurjasśaňys)
approximative абажурланьыс (abažurlaňys) абажуръясланьыс (abažurjaslaňys)
term. абажурӧдзыс (abažurödźys) абажуръясӧдзыс (abažurjasödźys)
prol. I абажурӧдыс (abažurödys) абажуръясӧдыс (abažurjasödys)
II абажуртіыс (abažurtiys) абажуръястіыс (abažurjastiys)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ nhất số nhiều
số ít số nhiều
nom. абажурным (abažurnym) абажуръясным (abažurjasnym)
acc. I* абажурным (abažurnym) абажуръясным (abažurjasnym)
II* абажурнымӧ (abažurnymö) абажуръяснымӧ (abažurjasnymö)
ins. абажурнаным (abažurnanym) абажуръяснаным (abažurjasnanym)
com. абажурнымкӧд (abažurnymköd) абажуръяснымкӧд (abažurjasnymköd)
car. абажуртӧгным (abažurtögnym) абажуръястӧгным (abažurjastögnym)
consecutive абажурнымла (abažurnymla) абажуръяснымла (abažurjasnymla)
gen. абажурнымлӧн (abažurnymlön) абажуръяснымлӧн (abažurjasnymlön)
abl. абажурнымлысь (abažurnymlyś) абажуръяснымлысь (abažurjasnymlyś)
dat. абажурнымлы (abažurnymly) абажуръяснымлы (abažurjasnymly)
ine. абажураным (abažuranym) абажуръясаным (abažurjasanym)
ela. абажурсьыным (abažurśynym) абажуръяссьыным (abažurjasśynym)
ill. абажураным (abažuranym) абажуръясаным (abažurjasanym)
egre. абажурсяньным (abažurśaňnym) абажуръяссяньным (abažurjasśaňnym)
approximative абажурланьным (abažurlaňnym) абажуръясланьным (abažurjaslaňnym)
term. абажурӧдзным (abažurödźnym) абажуръясӧдзным (abažurjasödźnym)
prol. I абажурӧдным (abažurödnym) абажуръясӧдным (abažurjasödnym)
II абажуртіным (abažurtinym) абажуръястіным (abažurjastinym)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ hai số nhiều
số ít số nhiều
nom. абажурныд (abažurnyd) абажуръясныд (abažurjasnyd)
acc. I* абажурныд (abažurnyd) абажуръясныд (abažurjasnyd)
II* абажурнытӧ (abažurnytö) абажуръяснытӧ (abažurjasnytö)
ins. абажурнаныд (abažurnanyd) абажуръяснаныд (abažurjasnanyd)
com. абажурныдкӧд (abažurnydköd) абажуръясныдкӧд (abažurjasnydköd)
car. абажуртӧгныд (abažurtögnyd) абажуръястӧгныд (abažurjastögnyd)
consecutive абажурныдла (abažurnydla) абажуръясныдла (abažurjasnydla)
gen. абажурныдлӧн (abažurnydlön) абажуръясныдлӧн (abažurjasnydlön)
abl. абажурныдлысь (abažurnydlyś) абажуръясныдлысь (abažurjasnydlyś)
dat. абажурныдлы (abažurnydly) абажуръясныдлы (abažurjasnydly)
ine. абажураныд (abažuranyd) абажуръясаныд (abažurjasanyd)
ela. абажурсьыныд (abažurśynyd) абажуръяссьыныд (abažurjasśynyd)
ill. абажураныд (abažuranyd) абажуръясаныд (abažurjasanyd)
egre. абажурсяньныд (abažurśaňnyd) абажуръяссяньныд (abažurjasśaňnyd)
approximative абажурланьныд (abažurlaňnyd) абажуръясланьныд (abažurjaslaňnyd)
term. абажурӧдзныд (abažurödźnyd) абажуръясӧдзныд (abažurjasödźnyd)
prol. I абажурӧдныд (abažurödnyd) абажуръясӧдныд (abažurjasödnyd)
II абажуртіныд (abažurtinyd) абажуръястіныд (abažurjastinyd)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.
Ngôi thứ ba số nhiều
số ít số nhiều
nom. абажурныс (abažurnys) абажуръясныс (abažurjasnys)
acc. I* абажурныс (abažurnys) абажуръясныс (abažurjasnys)
II* абажурнысӧ (abažurnysö) абажуръяснысӧ (abažurjasnysö)
ins. абажурнаныс (abažurnanys) абажуръяснаныс (abažurjasnanys)
com. абажурнымкӧс (abažurnymkös) абажуръяснымкӧс (abažurjasnymkös)
car. абажуртӧгныс (abažurtögnys) абажуръястӧгныс (abažurjastögnys)
consecutive абажурнысла (abažurnysla) абажуръяснысла (abažurjasnysla)
gen. абажурныслӧн (abažurnyslön) абажуръясныслӧн (abažurjasnyslön)
abl. абажурныслысь (abažurnyslyś) абажуръясныслысь (abažurjasnyslyś)
dat. абажурныслы (abažurnysly) абажуръясныслы (abažurjasnysly)
ine. абажураныс (abažuranys) абажуръясаныс (abažurjasanys)
ela. абажурсьыныс (abažurśynys) абажуръяссьыныс (abažurjasśynys)
ill. абажураныс (abažuranys) абажуръясаныс (abažurjasanys)
egre. абажурсяньныс (abažurśaňnys) абажуръяссяньныс (abažurjasśaňnys)
[[approximative]] абажурланьныс (abažurlaňnys) абажуръясланьныс (abažurjaslaňnys)
term. абажурӧдзныс (abažurödźnys) абажуръясӧдзныс (abažurjasödźnys)
prol. I абажурӧдныс (abažurödnys) абажуръясӧдныс (abažurjasödnys)
II абажуртіныс (abažurtinys) абажуръястіныс (abažurjastinys)
*) Các danh từ động vật hầu như chỉ lấy đuôi acc. loại II, trong khi các danh từ bất động vật có thể được sử dụng với một trong hai đuôi, nhưng thường được thấy với loại I.

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Pháp abat-jour.

Danh từ[sửa]

абажур

  1. (Cái) Chụp đèn, tán đèn, chao đèn.

Tham khảo[sửa]