Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi
U+4E4F, 乏
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4F

[U+4E4E]
CJK Unified Ideographs
[U+4E50]

Chữ Hán[sửa]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Tính từ[sửa]

  1. Thiếu thốn, nghèo nàn, không có đủ.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

phập, phốp, phạp, bập, mấp, mạp, phụp, mập, mặp, phặp, phúp, bấp, bặp

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fə̰ʔp˨˩ fop˧˥ fa̰ːʔp˨˩ ɓə̰ʔp˨˩ məp˧˥ ma̰ːʔp˨˩ fṵʔp˨˩ mə̰ʔp˨˩ ma̰ʔp˨˩ fa̰ʔp˨˩ fup˧˥ ɓəp˧˥ ɓa̰ʔp˨˩fə̰p˨˨ fo̰p˩˧ fa̰ːp˨˨ ɓə̰p˨˨ mə̰p˩˧ ma̰ːp˨˨ fṵp˨˨ mə̰p˨˨ ma̰p˨˨ fa̰p˨˨ fṵp˩˧ ɓə̰p˩˧ ɓa̰p˨˨fəp˨˩˨ fop˧˥ faːp˨˩˨ ɓəp˨˩˨ məp˧˥ maːp˨˩˨ fup˨˩˨ məp˨˩˨ map˨˩˨ fap˨˩˨ fup˧˥ ɓəp˧˥ ɓap˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fəp˨˨ fop˩˩ faːp˨˨ ɓəp˨˨ məp˩˩ maːp˨˨ fup˨˨ məp˨˨ map˨˨ fap˨˨ fup˩˩ ɓəp˩˩ ɓap˨˨fə̰p˨˨ fop˩˩ fa̰ːp˨˨ ɓə̰p˨˨ məp˩˩ ma̰ːp˨˨ fṵp˨˨ mə̰p˨˨ ma̰p˨˨ fa̰p˨˨ fup˩˩ ɓəp˩˩ ɓa̰p˨˨fə̰p˨˨ fo̰p˩˧ fa̰ːp˨˨ ɓə̰p˨˨ mə̰p˩˧ ma̰ːp˨˨ fṵp˨˨ mə̰p˨˨ ma̰p˨˨ fa̰p˨˨ fṵp˩˧ ɓə̰p˩˧ ɓa̰p˨˨