Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+500D, 倍
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-500D

[U+500C]
CJK Unified Ideographs
[U+500E]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Động từ[sửa]

  1. Gấp.

Dịch[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

vội, bối, bạu, bụi, bụa, bậu, bội

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo̰ʔj˨˩ ɓoj˧˥ ɓa̰ʔw˨˩ ɓṵʔj˨˩ ɓwa̰ːʔ˨˩ ɓə̰ʔw˨˩ ɓo̰ʔj˨˩jo̰j˨˨ ɓo̰j˩˧ ɓa̰w˨˨ ɓṵj˨˨ ɓṵə˨˨ ɓə̰w˨˨ ɓo̰j˨˨joj˨˩˨ ɓoj˧˥ ɓaw˨˩˨ ɓuj˨˩˨ ɓuə˨˩˨ ɓəw˨˩˨ ɓoj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
voj˨˨ ɓoj˩˩ ɓaw˨˨ ɓuj˨˨ ɓuə˨˨ ɓəw˨˨ ɓoj˨˨vo̰j˨˨ ɓoj˩˩ ɓa̰w˨˨ ɓṵj˨˨ ɓṵə˨˨ ɓə̰w˨˨ ɓo̰j˨˨vo̰j˨˨ ɓo̰j˩˧ ɓa̰w˨˨ ɓṵj˨˨ ɓṵə˨˨ ɓə̰w˨˨ ɓo̰j˨˨