Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Động từ[sửa]

  1. Gấp.

Dịch[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

vội, bối, bạu, bụi, bụa, bậu, bội

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo̰ʔj˨˩ ɓoj˧˥ ɓa̰ʔw˨˩ ɓṵʔj˨˩ ɓwa̰ːʔ˨˩ ɓə̰ʔw˨˩ ɓo̰ʔj˨˩jo̰j˨˨ ɓo̰j˩˧ ɓa̰w˨˨ ɓṵj˨˨ ɓṵə˨˨ ɓə̰w˨˨ ɓo̰j˨˨joj˨˩˨ ɓoj˧˥ ɓaw˨˩˨ ɓuj˨˩˨ ɓuə˨˩˨ ɓəw˨˩˨ ɓoj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
voj˨˨ ɓoj˩˩ ɓaw˨˨ ɓuj˨˨ ɓuə˨˨ ɓəw˨˨ ɓoj˨˨vo̰j˨˨ ɓoj˩˩ ɓa̰w˨˨ ɓṵj˨˨ ɓṵə˨˨ ɓə̰w˨˨ ɓo̰j˨˨vo̰j˨˨ ɓo̰j˩˧ ɓa̰w˨˨ ɓṵj˨˨ ɓṵə˨˨ ɓə̰w˨˨ ɓo̰j˨˨