Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+962E, 阮
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-962E

[U+962D]
CJK Unified Ideographs
[U+962F]
U+F9C6, 阮
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-F9C6

[U+F9C5]
CJK Compatibility Ideographs
[U+F9C7]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Mân Nam[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • IPA: [ɡɨn˥˧] (Tuyền Châu), [ɡun˥˧] (Hạ Môn), [ɡuan˥˧] (Chương Châu)

Đại từ[sửa]

  1. Chúng tôi.
  2. Của tôi.

Từ liên hệ[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ 阮咸 (Nguyễn Hàm, Ruǎn Xián).

Danh từ[sửa]

  1. Một loại nhạc cụ dây cổ truyền.

Đồng nghĩa[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

ngỏn, nguyễn, Nguyễn, ngán, ngoãn, ngón

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.