acquérir

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /a.ke.ʁiʁ/

Ngoại động từ[sửa]

acquérir ngoại động từ /a.ke.ʁiʁ/

 1. Mua, tậu; được sở hữu, thủ đắc.
  Acquérir un immeuble/une terre — tậu một bất động sản/một miếng đất
  Acquérir un droit — được một quyền, thủ đắc một quyền
 2. Thu được, đạt được.
  Acquérir de l’habileté — đạt được sự khéo léo
  "On veut acquérir de la gloire" (La Rochef.) — người ta muốn đạt được vinh quang
  Acquérir des connaissances — thu được kiến thức
 3. Nhiễm phải, mắc phải.
  Acquérir une habitude — nhiễm một thói quen
 4. Thu hút.
  Acquérir des amis — thu hút bạn bè
 5. Làm cho đạt được.
  Ses longs services lui ont acquis cette réputation — công tác lâu năm đã làm cho ông ta đạt được danh tiếng ấy

Chia động từ[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]