bid

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

bid /ˈbɪd/

 1. Sự đặt giá, sự trả giá (trong một cuộc bán đấu giá).
 2. Sự bỏ thầu.
 3. (Thông tục) Sự mời.
 4. Sự xướng bài (bài brit).

Thành ngữ[sửa]

 • to make a bid for: Tìm cách để đạt được, cố gắng để được.

Động từ[sửa]

bid (bất qui tắc) bad, bade, bid; bidden, bid /ˈbɪd/

 1. Đặt giá.
  he bids 300d for the bicycle — anh ấy đặt giá cái xe đạp 300 đồng
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Thầu.
  the firm decided to bid on the new bridge — công ty ấy quyết định thầu làm cái cầu mới
 3. Mời chào.
  a bidden guest — người khách được mời đến
  to bid someone good-bye (farewell) — chào tạm biệt ai
  to bid welcome — chào mừng
 4. Công bố.
  to bid the banns — công bố hôn nhân ở nhà thờ
 5. Xướng bài (bài brit).
 6. (Văn học) , (thơ ca); (từ cổ, nghĩa cổ) bảo, ra lệnh, truyền lệnh.
  bid him come in — bảo nó vào

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)