chef

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

chef /ˈʃɛf/

 1. Đầu bếp.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
chef
/ʃɛf/
chefs
/ʃɛf/

chef /ʃɛf/

 1. Thủ lĩnh, người chỉ huy, người đứng đầu, trưởng, chủ.
  Chef militaire — thủ lĩnh quân sự
  Chef de gare — trưởng ga
  Chef de famille — chủ gia đình
  Chef d’Etat — quốc trưởng
 2. (Thông tục) Người cừ, người giỏi.
 3. (Luật học, pháp lý) Chương; vấn đề, điểm chính.
  Chef d’accusation — điểm chính để buộc tội
 4. Miếng men mẻ trước (của mẻ bánh trước, lấy để ủ mẻ bánh sau).
 5. (Từ cũ, nghĩa cũ) Đầu.
  Dragon à un seul chef — rồng chỉ có một đầu
  au premier chef — trước tiên, trên hết
  de son chef; de son plein chef — tự ý mình
  du chef de — do quyền của, theo ủy quyền của
  Du chef de sa mère — theo ủy quyền của mẹ nó
  en chef — thống lĩnh, đứng đầu, tổng
  Commandant en chef — tổng tư lệnh

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]