common

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

common shelduck

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkɑː.mən/
Hoa Kì

Tính từ[sửa]

common /ˈkɑː.mən/

 1. Chung, công, công cộng.
  a common language — ngôn ngữ chung
  common ground — điểm chung (hai bên cùng có để đi đến chỗ thoả thuận)
  common noun — danh từ chung
  common multiple — (toán học) bội số chung
  common divisor — (toán học) ước số chung
  common property — tài sản công cộng
 2. thường, thông thường, bình thường, phổ biến, phổ thông.
  common flowers — loại hoa phổ biến
  it is common knowledge that... — điều phổ biến là..., mọi người đều biết rằng...
  the common man — người bình thường
  common sense — lẽ thường; lương tri
 3. tầm thường; thô tục.
  a common appearance — diện mạo tầm thường
  he is very common — hắn thô tục lắm

Danh từ[sửa]

common /ˈkɑː.mən/

 1. đất công.
 2. quyền được hưởng trên đất đai của người khác.
  common of pasturage — quyền được chăn thả trên đất đai của người khác
 3. sự chung, của chung.
  in common — chung, chung chạ
  to have everything in common — chung tất cả mọi thứ
  to have nothing in common — không có gì chung
 4. (từ cổ, nghĩa cổ) những người bình dân, dân chúng.
 5. điểm chung
  they have a lot of things in common – họ có rất nhiều điểm chung

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]