disguise

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /də.ˈskɑɪz/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

disguise /də.ˈskɑɪz/

 1. Sự trá hình, sự cải trang.
 2. Quần áo cải trang.
 3. Sự giá trị; sự nguỵ trang; bề ngoài lừa dối.
 4. Sự che giấu, sự che đậy.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

disguise ngoại động từ /də.ˈskɑɪz/

 1. Trá hình, cải trang.
  to disguise onself as... — cải trang là...
 2. Nguỵ trang (sự việc gì dưới một hình thức lừa dối).
 3. Che giấu, che đậy.
  to disguise one's intention — che đậy ý định của mình

Thành ngữ[sửa]

 • to be disguissed with liquour: Xem Liquour

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]