distinguish

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /dɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃ/
Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

distinguish ngoại động từ /dɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃ/

 1. Phân biệt.
  to distinguish one thing from another — phân biệt vật này với vật khác
 2. Nghe ra, nhận ra.
  to distinguish someone among the crowd — nhận ra ai giữa đám đông
 3. (+ into) Chia thành, xếp thành (loại... ).
  to distinguish men into classes — chia con người ra thành gia cấp
  to distinguish oneself — tự làm nổi bật, làm cho người ta chú ý

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

distinguish nội động từ /dɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃ/

 1. (+ between) Phân biệt, nhận định sự khác nhau (giữa... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]