enlever

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɑ̃l.ve/

Ngoại động từ[sửa]

enlever ngoại động từ /ɑ̃l.ve/

 1. Nhấc lên, bốc lên.
  Enlever des fardeaux à l’aide d’une grue — bốc đồ nặng bằng cần trục
 2. Nhổ đi, làm trôi đi; cất, bỏ, dọn.
  Torrent qui enlève un pont — nước lũ làm trôi cái cầu đi
  Enlever son chapeau — cất mũ
  Enlever le couvert — dọn bát đĩa
 3. Tẩy đi, làm mất đi.
  Enlever une tache — tẩy một vết
 4. Tước.
  Vous m’enlevez tout espoir — anh đã tước mọi hy vọng của tôi, anh đã làm tôi mất hết hy vọng
  Enlever à quelqu'un son commandement — tước quyền chỉ huy của ai
 5. Chiếm, đoạt.
  Enlever une redoute — chiếm một đồn lẻ
 6. Ăn cắp.
  Enlever une montre — ăn cắp cái đồng hồ
 7. Chinh phục được cảm tình.
  Enlever l’auditoire — chinh phục được cảm tình người nghe
 8. Được, thắng (phiếu).
  Enlever les suffrages — thắng phiếu bầu
 9. Bắt cóc.
  Enlever un enfant — bắt cóc trẻ em
  enlevez-le! — đuổi nó đi!, tống cổ nó đi!

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]