ilk

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Anh trung đại ilke, từ tiếng Anh cổ īlca. Ý nghĩa "cùng loại", "cùng giống" từ cách sử dụng of that ilk để chỉ đến gia đình; vì thế, từ này có nghĩa "gia đình".

Tính từ[sửa]

ilk ( không so sánh được) /ˈɪɫk/

 1. (Ê-cốt; thông tục) Cùng loại, cùng hạng, cùng thứ.

Ghi chú sử dụng[sửa]

Dùng sau tên để cho biết rằng người đó ở một nơi cùng tên, chẳng hạn Johnstone of that ilk có nghĩa "Johnstone làng Johnstone".

Đồng nghĩa[sửa]

Thành ngữ[sửa]

 • of that ilk:
  1. (Ê-cốt) Cùng tên (với nơi ở, nơi sinh trưởng...).
   Gutherie of that ilk — chàng Gu-tri ở thành phố Gu-tri
  2. (Thông tục) Cùng loại, cùng hạng, cùng giống, cùng giuộc.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ[sửa]

Tính từ[sửa]

ilk

 1. Thứ nhất.
 2. Đầu tiên.

Đồng nghĩa[sửa]

Phó từ[sửa]

ilk

 1. Trước tiên, trước hết.
 2. Trước.
 3. Đầu tiên, lần đầu.