impregnate

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪm.ˈprɛɡ.ˌneɪt/

Tính từ[sửa]

impregnate /ɪm.ˈprɛɡ.ˌneɪt/

 1. Đã thụ tinh (con vật cái); có chửa, có mang.
 2. Thấm, nhiễm.
  to be impregnate with wrong ideas — nhiễm tư tưởng sai lầm

Ngoại động từ[sửa]

impregnate ngoại động từ /ɪm.ˈprɛɡ.ˌneɪt/

 1. Cho thụ tinh; làm có mang, làm thụ thai.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Làm màu mỡ (đất đai); làm sinh sản.
 3. Làm thấm nhuần, làm nhiễm vào.
  to become impregnated with bad habits — bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu
 4. Thấm đẫm; làm thấm đầy.
  to impregnate one's clothing with insecticide — thấm thuốc trừ sâu đầy quần áo

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)