insure

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ɪn.ˈʃʊr]

Ngoại động từ[sửa]

insure ngoại động từ /ɪn.ˈʃʊr/

  1. Bảo hiểm (tài sản, tính mệnh).
  2. Đảm bảo, làm cho chắc chắn).
    care insures one against error — sự cẩn thận đảm bảo cho người ta khỏi bị lầm lẫn

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

insure nội động từ /ɪn.ˈʃʊr/

  1. hợp đồng bảo hiểm.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]