jeu

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
jeu
/ʒø/
jeux
/ʒø/

jeu /ʒø/

 1. Sự chơi; trò chơi.
  Les jeux des enfants — trò chơi của trẻ em
  Ce n'est qu’un jeu — (nghĩa bóng) chỉ là trò chơi, chỉ là trò đùa
 2. Phép chơi, cách chơi, lối chơi; lối diễn xuất (của diễn viên).
  Jouer d’après le jeu — chơi đúng phép
  Acteur qui a un jeu séduisant — diễn viên có lối diễn xuất lôi cuốn
 3. Cờ bạc; tiền đặt.
  Maison de jeu — sòng bạc
  Avoir la passion du jeu — có máu mê cờ bạc
 4. Đồ chơi; cỗ bài, bộ cờ...
  Acheter un jeu de cartes — mua một cỗ bài
 5. Xấp bài (cầm trên tay).
 6. Chỗ chơi; sòng bạc.
  Un jeu ombragé — một chỗ chơi có bóng mát
 7. Sự éo le, sự đa đoan.
 8. Sự vận hành, sự hoạt động; khoảng vận hành, khoảng chạy.
  Le jeu d’un tiroir — khoảng chạy của ngăn kéo
 9. (Cơ học) Sự lỏng, sự .
  Cet axe a du jeu — trục này bị jơ
 10. Bộ (đồ).
  Un jeu de clefs — một bộ chìa khoá
 11. (Số nhiều, sân khấu) Bảng điều khiển ánh sáng.
 12. (Sử học) Bản kịch (thời Trung đại).
  avoir beau jeu — xem beau
  cacher son jeu — xem cacher
  cela n'est pas de jeu — điều đó không hợp lệ; điều đó không phải cách
  ce sont les jeux de prince — đó là kiểu của những kẻ quyền thế (làm hại những người (thường))
  c’est un jeu d’enfant — xem enfant
  couper jeu — ăn non
  donner beau jeu — xem beau
  entrer en jeu — (nghĩa bóng) nhập cuộc
  être à son jeu — chăm chú chơi
  faire le jeu de quelqu'un — làm lợi cho ai (tuy không định tâm)
  franc jeu — xem franc
  jeu blanc — trắng chân, thua bàn trắng
  jeux d’adresse — trò khéo tay
  jeu de hasard — xem hasard
  jeux de la nature — kỳ quan thiên nhiên
  jeux de lumière — tác dụng phối hợp ánh sáng
  jeux de Mars — chiến tranh
  jeu de mots — lối chơi chữ
  jeu de scène — tác dụng trên sân khấu
  jeux d’esprit — lời dí dỏm
  jeux de Vénus — ái tình
  jeu de bois — kẽ hở ở đồ gỗ (vì gỗ co)
  jeux floraux — (sử học) cuộc thi thơ (ở Tu-lu-dơ)
  jeux olympiques — xem olympique
  jouer bien son jeu — tiến hành tốt công việc
  jouer gros jeu — đánh bạc to+ làm ăn lớn
  jouer le grand jeu — dùng mọi phương tiện để thành công
  jouer un jeu dangereux — chơi trò nguy hiểm; làm liều
  jouer un jeu d’enfer — xem enfer
  jouer un jeu serré — chơi thận trọng
  le jeu n'en vaut pas la chandelle — xem chandelle
  les jeux sont faits — ván đã đóng thuyền
  mettre en jeu — sử dụng, vận dụng+ liều
  Mettre sa vie en jeu — liều mạng, đánh liều
  mettre quelqu'un en jeu — khiến ai bị liên lụy
  se faire un jeu de — làm dễ dàng (việc gì)
  se piquer au jeu — khát nước (tuy thua vẫn đánh); thất bại cũng không nản
  tirer son épingle du jeu — xem épingle
  vieux jeu — lạc hậu, lỗi thời
  y aller bon jeu bon argent — làm nghiêm túc việc gì

Tham khảo[sửa]