kowtow

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˌkɑʊ.ˈtɑʊ]

Danh từ[sửa]

kowtow /ˌkɑʊ.ˈtɑʊ/

  1. Sự quỳ lạy, sự cúi lạy sát đất, sự khấu đầu lạy tạ.
  2. (Nghĩa bóng) Sự khúm núm, sự quỵ luỵ.

Nội động từ[sửa]

kowtow nội động từ /ˌkɑʊ.ˈtɑʊ/

  1. Quỳ lạy, cúi lạy sát đất, khấu đầu lạy tạ.
  2. (Nghĩa bóng) Khúm núm, quỵ luỵ.
    to kowtow to someone — quỳ lạy ai; khúm núm quỵ luỵ ai

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]