multimedia

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Từ nguyên[sửa]

multi- +‎ media

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

multimedia (không đếm được)

 1. Đa phương tiện.

Từ liên hệ[sửa]

Hậu duệ[sửa]

Tính từ[sửa]

multimedia (không so sánh được)

 1. (máy tính) Liên quan đến đa phương tiện.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Phần Lan[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Được vay mượn từ tiếng Anh multimedia.

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

multimedia

 1. Đa phương tiện

Biến cách[sửa]

Biến tố của multimedia (Kotus loại 12/kulkija, không thay đổi cấp)
nom. multimedia multimediat
gen. multimedian multimedioiden
multimedioitten
par. multimediaa multimedioita
ill. multimediaan multimedioihin
số ít số nhiều
nom. multimedia multimediat
acc. nom. multimedia multimediat
gen. multimedian
gen. multimedian multimedioiden
multimedioitten
multimediainhiếm
par. multimediaa multimedioita
ine. multimediassa multimedioissa
ela. multimediasta multimedioista
ill. multimediaan multimedioihin
ade. multimedialla multimedioilla
abl. multimedialta multimedioilta
all. multimedialle multimedioille
ess. multimediana multimedioina
tra. multimediaksi multimedioiksi
abe. multimediatta multimedioitta
ins. multimedioin
com. Xem dạng sở hữu phía dưới.
Dạng sở hữu của multimedia (Kotus loại 12/kulkija, không thay đổi cấp)
chủ sở hữu ngôi 1 số ít
số ít số nhiều
nom. multimediani multimediani
acc. nom. multimediani multimediani
gen. multimediani
gen. multimediani multimedioideni
multimedioitteni
multimediainihiếm
par. multimediaani multimedioitani
ine. multimediassani multimedioissani
ela. multimediastani multimedioistani
ill. multimediaani multimedioihini
ade. multimediallani multimedioillani
abl. multimedialtani multimedioiltani
all. multimedialleni multimedioilleni
ess. multimedianani multimedioinani
tra. multimediakseni multimedioikseni
abe. multimediattani multimedioittani
ins.
com. multimedioineni
chủ sở hữu ngôi 2 số ít
số ít số nhiều
nom. multimediasi multimediasi
acc. nom. multimediasi multimediasi
gen. multimediasi
gen. multimediasi multimedioidesi
multimedioittesi
multimediaisihiếm
par. multimediaasi multimedioitasi
ine. multimediassasi multimedioissasi
ela. multimediastasi multimedioistasi
ill. multimediaasi multimedioihisi
ade. multimediallasi multimedioillasi
abl. multimedialtasi multimedioiltasi
all. multimediallesi multimedioillesi
ess. multimedianasi multimedioinasi
tra. multimediaksesi multimedioiksesi
abe. multimediattasi multimedioittasi
ins.
com. multimedioinesi
chủ sở hữu ngôi 1 số nhiều
số ít số nhiều
nom. multimediamme multimediamme
acc. nom. multimediamme multimediamme
gen. multimediamme
gen. multimediamme multimedioidemme
multimedioittemme
multimediaimmehiếm
par. multimediaamme multimedioitamme
ine. multimediassamme multimedioissamme
ela. multimediastamme multimedioistamme
ill. multimediaamme multimedioihimme
ade. multimediallamme multimedioillamme
abl. multimedialtamme multimedioiltamme
all. multimediallemme multimedioillemme
ess. multimedianamme multimedioinamme
tra. multimediaksemme multimedioiksemme
abe. multimediattamme multimedioittamme
ins.
com. multimedioinemme
chủ sở hữu ngôi 2 số nhiều
số ít số nhiều
nom. multimedianne multimedianne
acc. nom. multimedianne multimedianne
gen. multimedianne
gen. multimedianne multimedioidenne
multimedioittenne
multimediainnehiếm
par. multimediaanne multimedioitanne
ine. multimediassanne multimedioissanne
ela. multimediastanne multimedioistanne
ill. multimediaanne multimedioihinne
ade. multimediallanne multimedioillanne
abl. multimedialtanne multimedioiltanne
all. multimediallenne multimedioillenne
ess. multimediananne multimedioinanne
tra. multimediaksenne multimedioiksenne
abe. multimediattanne multimedioittanne
ins.
com. multimedioinenne
chủ sở hữu ngôi 3
số ít số nhiều
nom. multimediansa multimediansa
acc. nom. multimediansa multimediansa
gen. multimediansa
gen. multimediansa multimedioidensa
multimedioittensa
multimediainsahiếm
par. multimediaansa multimedioitaan
multimedioitansa
ine. multimediassaan
multimediassansa
multimedioissaan
multimedioissansa
ela. multimediastaan
multimediastansa
multimedioistaan
multimedioistansa
ill. multimediaansa multimedioihinsa
ade. multimediallaan
multimediallansa
multimedioillaan
multimedioillansa
abl. multimedialtaan
multimedialtansa
multimedioiltaan
multimedioiltansa
all. multimedialleen
multimediallensa
multimedioilleen
multimedioillensa
ess. multimedianaan
multimedianansa
multimedioinaan
multimedioinansa
tra. multimediakseen
multimediaksensa
multimedioikseen
multimedioiksensa
abe. multimediattaan
multimediattansa
multimedioittaan
multimedioittansa
ins.
com. multimedioineen
multimedioinensa

Đọc thêm[sửa]

Tiếng Rumani[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Được vay mượn từ tiếng Pháp multimédia.

Tính từ[sửa]

multimedia  hoặc gc hoặc gt (indeclinable)

 1. Đa phương tiện.

Biến cách[sửa]

Tiếng Tây Ban Nha[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Được vay mượn từ tiếng Anh multimedia.

Cách phát âm[sửa]

 • IPA(ghi chú): /multiˈmedja/ [mul̪.t̪iˈme.ð̞ja]
 • Vần: -edja
 • Tách âm tiết: mul‧ti‧me‧dia

Danh từ[sửa]

multimedia gc (số nhiều multimedias)

 1. (máy tính) Đa phương tiện.

Tính từ[sửa]

multimedia (invariable)

 1. (máy tính) Có tính đa phương tiện.

Đọc thêm[sửa]

Tiếng Ý[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Được vay mượn từ tiếng Anh multimedia.

Danh từ[sửa]

multimedia  (bất biến)

 1. Đa phương tiện.

Tính từ[sửa]

multimedia (bất biến)

 1. Dạng thay thế của multimediale