Thể loại:Tính từ tiếng Anh không so sánh được

Từ điển mở Wiktionary