nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̰ʔp˨˩ zaː˧˧ twi̤˨˩ tṵʔk˨˩ ɲə̰ʔp˨˩ zaːŋ˧˧ twi̤˨˩ xuk˧˥ɲə̰p˨˨ jaː˧˥ twi˧˧ tṵk˨˨ ɲə̰p˨˨ jaːŋ˧˥ twi˧˧ kʰṵk˩˧ɲəp˨˩˨ jaː˧˧ twi˨˩ tuk˨˩˨ ɲəp˨˩˨ jaːŋ˧˧ twi˨˩ kʰuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəp˨˨ ɟaː˧˥ twi˧˧ tuk˨˨ ɲəp˨˨ ɟaːŋ˧˥ twi˧˧ xuk˩˩ɲə̰p˨˨ ɟaː˧˥ twi˧˧ tṵk˨˨ ɲə̰p˨˨ ɟaːŋ˧˥ twi˧˧ xuk˩˩ɲə̰p˨˨ ɟaː˧˥˧ twi˧˧ tṵk˨˨ ɲə̰p˨˨ ɟaːŋ˧˥˧ twi˧˧ xṵk˩˧

Từ nguyên[sửa]

Phiên âm từ thành ngữ tiếng Hán 入家隨俗入江隨曲.

Thành ngữ[sửa]

nhập gia tùy ý nhập giang tùy khúc

  1. (Nghĩa đen) Vào nhà tùy theo tục nhà, vào sông tùy theo khúc sông.
  2. (Nghĩa bóng) Đến nơi nào phải theo phong tục của nơi đấy.

Đồng nghĩa[sửa]

Dịch[sửa]