opposer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈpoʊ.zɜː/

Danh từ[sửa]

opposer /ə.ˈpoʊ.zɜː/

 1. Người chống đối, phản đối; đối thủ, địch thủ.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ɔ.pɔ.ze/

Ngoại động từ[sửa]

opposer ngoại động từ /ɔ.pɔ.ze/

 1. Đặt đối diện.
  Opposer le pouce aux autres doigts — đặt ngón tay cái đối diện với các ngón khác
 2. So sánh.
  Opposer un auteur à un autre — so sánh một tác giả với một tác giả khác
 3. Dùng để chống lại, dùng để đối lại.
  Opposer une digue à l’inondation — dùng để chống lụt
  Opposer l’esprit à la force — dùng trí tuệ đối lại bạo lực
  Opposer de bonnes raisons — viện dẫn những lý do cứng cỏi đễ đối lại
  Opposer une armée puissante à l’ennemi — dùng đội quân mạnh đối lại quân địch
 4. Đối lập.
  Des questions d’intérêt les opposent — những vấn đề tư lợi đối lập nhau

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]