raid

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

raid /ˈreɪd/

 1. Cuộc tấn công bất ngờ; cuộc đột kích.
  to make a raid into the enemy's camp — đột kích vào doanh trại địch
 2. Cuộc lùng sục bất ngờ, cuộc vây bắt bất ngờ; cuộc bố ráp.
  a police raid — một cuộc bố ráp của công an
  a raid on the reserves of a company — cuộc khám xét bất ngờ hàng dự trữ của một công ty
 3. Cuộc cướp bóc.
  a raid on a bank — một vụ cướp ngân hàng

Động từ[sửa]

raid /ˈreɪd/

 1. Tấn công bất ngờ (bằng máy bay... ) đột kích.
 2. Vây bắt, khám xét bất ngờ, lùng sục; bố ráp.
 3. Cướp bóc.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]