relative

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈrɛ.lə.tɪv/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

relative /ˈrɛ.lə.tɪv/

 1. liên quan.
  relative evidence — bằng chứng liên quan
  to give facts relative to the matter — đưa ra những sự việc liên quan đến vấn đề
 2. Cân xứng với, cân đối với, tuỳ theo.
  supply is relative to demand — số cung cân xứng với số cầu
  beauty is relative to the beholder's eyes — vẻ đẹp là tuỳ theo ở mắt của người nhìn
 3. (Ngôn ngữ học) Quan hệ.
  relative pronoun — đại từ quan hệ
 4. Tương đối.

Danh từ[sửa]

relative /ˈrɛ.lə.tɪv/

 1. Bà con thân thuộc, người họ.
  a remote relative — người bà con xa, người có họ xa
 2. (Ngôn ngữ học) Đại từ quan hệ ((cũng) relative pronoun).

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ʁə.la.tiv/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực relative
/ʁə.la.tiv/
relative
/ʁə.la.tiv/
Giống cái relative
/ʁə.la.tiv/
relative
/ʁə.la.tiv/

relative /ʁə.la.tiv/

 1. () Liên quan, (có) quan hệ về.
  Etudes relatives à l’histoire — những nghiên cứu về lịch sử
 2. (Ngôn ngữ học) (chỉ) quan hệ.
  Pronom relatif — đại từ quan hệ
  Propostion relative — mệnh đề quan hệ
 3. Tương đối.
  Valeur relative — giá trị tương đối
  vivre dans une aisance relative — sống tương đối sung túc
  mouvement relatif — (toán học; vật lý học) chuyển động tương đối
 4. (Âm nhạc) Đối.
  Tons relatifs — giọng đối

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
relative
/ʁə.la.tiv/
relative
/ʁə.la.tiv/

relative /ʁə.la.tiv/

 1. Cái tương đối.

Tham khảo[sửa]