stomach

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

stomach

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈstə.mək/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

stomach /ˈstə.mək/

 1. Dạ dày.
 2. Bụng.
  what a stomach! — bụng sao phệ thế!
 3. Sự đói, sự thèm ăn.
  to stay one's stomach — làm cho đỡ đói
 4. Tinh thần, bụng dạ.
  to put stomach in someone — làm cho ai có tinh thần
  to have no stomach for the fight — không còn bụng dạ nào chiến đấu nữa

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

stomach ngoại động từ /ˈstə.mək/

 1. Ăn, nuốt.
 2. (Nghĩa bóng) Cam chịu (nhục); nuốt (hận).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]