sure

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

sure /ˈʃʊr/

 1. Chắc, chắc chắn.
  you may be sure of his honesty — anh có thể chắc chắn rằng nó chân thật
  I'm sure I didn't mean to hurt your feelings — tôi thề là không có ý xúc phạm đến anh
 2. Chắc chắn, có thể tin cậy được; cẩn thận.
  to send something by a sure hand — nhờ một người cẩn thận chuyển hộ cái gì
  to put something in a sure place — để cái gì vào nơi chắc chắn
  a sure shot — tay súng rất chắc, nhà thiện xạ
 3. Thật, xác thật.
  to be sure she is not pretty — thật ra mà nói, cô ta không xinh
  so it is, to be sure! — đấy, thật là như thế!

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

sure /ˈʃʊr/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) chắc chắn.
  it sure was cold — chắc chắn là rét
 2. (Từ cổ,nghĩa cổ) Tôi thừa nhận.
  tis pleasant, sure', to see one's name in print — tôi thừa nhận là thấy tên mình trên báo thì ai cũng thích

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)

Tiếng Burunge[sửa]

Danh từ[sửa]

sure

 1. bàn tay.

Tham khảo[sửa]