titre

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈtɑɪ.tɜː/

Danh từ[sửa]

titre /ˈtɑɪ.tɜː/

 1. (Hoá học) Độ chuẩn.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
titre
/titʁ/
titres
/titʁ/

titre /titʁ/

 1. Tên sách, nhãn sách.
  Titre d’un roman — tên một quyển truyện
 2. Đầu đề, tít.
  Le titre d’un chapitre — đầu đề một chương
  Article de journal avec un gros titre — bài báo với tít lớn
 3. Phần (của một bộ luật).
 4. Chức vị, tước.
  Titre de duc — tước công
  Titre de directeur — chức vị giám đốc
 5. Danh hiệu, danh nghĩa.
  Le titre de père — danh nghĩa làm cha
 6. Giấy nhận thực, chứng thư, chứng khoán, phiếu.
  Titre de propriété — giấy nhận thực quyền sở hữu
  Titres au porteur — chứng khoán không ghi tên
  Titre d’emprunt d’état — phiếu công trái
 7. (Hóa học) Độ chuẩn.
  Titre d’une solution — độ chuẩn của một dung dịch
 8. Tuổi, thành sắc (tỷ lệ kim loại quý trong hợp kim).
 9. (Ngành dệt) Số (của sợi).
  Titre moyen — số vừa
 10. Bằng cấp.
  Recruter sur titres — tuyển dụng theo bằng cấp
  à ce titre — với danh nghĩa ấy, với lý lã ấy, vì thế
  à juste titre — xem juste
  à plus d’un titre — vì nhiều lẽ
  à titre — (đứng trước một tính từ) một cách
  à titre exceptionnel — một cách đặc biệt
  à titre de — với tư cách là, nhân danh là
  Recevoir à titre d’ami — tiếp với tư cách là bạn+ như là
  à titre d’exemple — như là thí dụ
  au même titre — cũng như thế
  au même titre que — cũng như là
  en titre — thực thụ, chính thức
  Professeur en titre — giáo sư thực thụ
  titre de noblesse — phẩm tước (phong kiến)
  titres universitaires — bằng cấp

Tham khảo[sửa]