état

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
état
/e.ta/
états
/e.ta/

état /e.ta/

 1. Tình trạng, trạng thái, tình huống.
  état de santé — tình trạng sức khỏe
  état normal — trạng thái bình thường
  état de fonctionnement — trạng thái làm việc
  état initial — trạng thái ban đầu
  état de transition — trạng thái chuyển tiếp
  état intermédiaire — trạng thái trung gian
  état de repos — trạng thái nghỉ
  état cristallin — trạng thái kết tinh
  état dégénéré — trạng thái suy biến
  état d’équilibre — trạng thái cân bằng
  état hors d’équilibre — trạng thái mấtcân bằng
  état amorphe — trạng thái vô định hình
  état anhydre — trạng thái khan
  état bloqué — trạng thái bị phong toả
  état colloïdal — trạng thái keo
  état quasi-stationnaire — trạng thái chuẩn dừng
  état critique — trạng thái tới hạn
  état surcritique — trạng thái trên tới hạn
  état d’apesanteur — trạng thái không trọng lượng
  état excité/état d’excitation — trạng thái kích thích
  état fondamental — trạng thái cơ bản
  état final — trạng thái chung cuộc
  état stable — trạng thái ổn định
 2. Thể.
  état gazeux — thể khí
  état liquide — thể lỏng
  état solide — thể rắn
  état plastique — thể dẻo
  état de vapeur — thể hơi
 3. Địa vị xã hội, chức nghiệp.
  état militaire — địa vị quân nhân
 4. Biểu, bản kê, danh sách.
  état du personnel d’un service — danh sách nhân viên một sở
 5. Nước, bang.
  Les grands états — những nước lớn
  état fédéral — liên bang
 6. (Etat) Nhà nước.
  Conseil d’Etat — Hội đồng Nhà nước
 7. (Sử học) Đẳng cấp.
  Tiers état — đẳng cấp thứ ba
 8. (Sử học) Hội đồng, quốc hội.
  états provinciaux — hội đồng hàng tỉnh
  états généraux — quốc hội
  affaire d’Etat — quốc gia đại sự
  coup d’Etat — cuộc đảo chính, cuộc chính biến
  en état de — có thể, có khả năng
  en l’état — trong tình trạng ấy
  en tout état de cause — dù sao đi nữa
  état civil — hộ tịch
  état d’âme — tâm trạng
  état de choses — sự tình
  état des lieux — giấy chứng nhận tình trạng nơi ở (giữa người chủ và người mới đến thuê)
  état de siège — giới nghiêm
  état de service — trạng thái làm việc; lý lịch công tác
  être dans un bel état — (mỉa mai) đẹp nhỉ
  être (se mettre) dans tous ses états — (thân mật) cuống quít; vùng vằng
  faire état de — khoe khoang; đề cao
  hors d’état — không dùng được nữa; không còn khả năng
  Hors d’état de nuire — không còn khả năng làm hại nữa
  tenir en état — giữ gìn để sẵn sàng, sắp sẵn

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]