рубить

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Động từ[sửa]

Bản mẫu:rus-verb-4cs рубить Hoàn thành (,(В))

 1. (разрубать) chặt, bổ, chặt nhỏ, bổ nhỏ, chặt. . . từng đoạn, bổ. . . từng mảnh
 2. (измельчать) băm, vằm, băm nhỏ, vằm nhỏ.
  рубить дрова — chặt củi, bổ củi
  рубить капусту — băm bắp cải
 3. (подсекать, валить) đẵn, đốn, hạ, ngả, chặt.
  рубить дерево — đãn (đốn, hạ, ngả, chặt) cây
  рубить лес — đẵn gỗ
 4. (саблей и т. п. ) chém.
  горн. — khao, đào, khai thác
  рубить уголь — khao (đào, khai thác) than đá
 5. (строить из брёвен) xây dựng, làm, dựng.
  рубить избу — cất nhà gỗ, làm nhà bằng gỗ tròn
 6. (thông tục)(говорить резко, прямо) nói thẳng vào mặt, nói xẵng, nói bốp chát
 7. .
  рубить с плеча — nói bốp chát, nói thẳng vào mặt, nói toạc móng heo

Tham khảo[sửa]