Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+5446, 呆
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5446

[U+5445]
CJK Unified Ideographs
[U+5447]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Tính từ[sửa]

  1. Ngu dại, ngu đần, ngớ ngẩn.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

ngai, ngố, ngãi, dại, ngốc, ngó, ngộc, ngóc, bảo

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋaːj˧˧ ŋo˧˥ ŋaʔaj˧˥ za̰ːʔj˨˩ ŋəwk˧˥ ŋo˧˥ ŋə̰ʔwk˨˩ ŋawk˧˥ ɓa̰ːw˧˩˧ŋaːj˧˥ ŋo̰˩˧ ŋaːj˧˩˨ ja̰ːj˨˨ ŋə̰wk˩˧ ŋo̰˩˧ ŋə̰wk˨˨ ŋa̰wk˩˧ ɓaːw˧˩˨ŋaːj˧˧ ŋo˧˥ ŋaːj˨˩˦ jaːj˨˩˨ ŋəwk˧˥ ŋo˧˥ ŋəwk˨˩˨ ŋawk˧˥ ɓaːw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaːj˧˥ ŋo˩˩ ŋa̰ːj˩˧ ɟaːj˨˨ ŋəwk˩˩ ŋo˩˩ ŋəwk˨˨ ŋawk˩˩ ɓaːw˧˩ŋaːj˧˥ ŋo˩˩ ŋaːj˧˩ ɟa̰ːj˨˨ ŋəwk˩˩ ŋo˩˩ ŋə̰wk˨˨ ŋawk˩˩ ɓaːw˧˩ŋaːj˧˥˧ ŋo̰˩˧ ŋa̰ːj˨˨ ɟa̰ːj˨˨ ŋə̰wk˩˧ ŋo̰˩˧ ŋə̰wk˨˨ ŋa̰wk˩˧ ɓa̰ːʔw˧˩