Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Làng nhỏ; xóm, thôn.
  2. Trang viên, thái ấp.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

chẳng, giặng, bành, trang, giằng, chăng, dặng

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ŋ˧˩˧ za̰ʔŋ˨˩ ɓa̤jŋ˨˩ ʨaːŋ˧˧ za̤ŋ˨˩ ʨaŋ˧˧ za̰ʔŋ˨˩ʨaŋ˧˩˨ ja̰ŋ˨˨ ɓan˧˧ tʂaːŋ˧˥ jaŋ˧˧ ʨaŋ˧˥ ja̰ŋ˨˨ʨaŋ˨˩˦ jaŋ˨˩˨ ɓan˨˩ tʂaːŋ˧˧ jaŋ˨˩ ʨaŋ˧˧ jaŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh