Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Làng nhỏ; xóm, thôn.
  2. Trang viên, thái ấp.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

chẳng, giặng, bành, trang, giằng, chăng, dặng

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰ŋ˧˩˧ za̰ʔŋ˨˩ ɓa̤jŋ˨˩ ʨaːŋ˧˧ za̤ŋ˨˩ ʨaŋ˧˧ za̰ʔŋ˨˩ʨaŋ˧˩˨ ja̰ŋ˨˨ ɓan˧˧ tʂaːŋ˧˥ jaŋ˧˧ ʨaŋ˧˥ ja̰ŋ˨˨ʨaŋ˨˩˦ jaŋ˨˩˨ ɓan˨˩ tʂaːŋ˧˧ jaŋ˨˩ ʨaŋ˧˧ jaŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨaŋ˧˩ ɟaŋ˨˨ ɓajŋ˧˧ tʂaːŋ˧˥ ɟaŋ˧˧ ʨaŋ˧˥ ɟaŋ˨˨ʨaŋ˧˩ ɟa̰ŋ˨˨ ɓajŋ˧˧ tʂaːŋ˧˥ ɟaŋ˧˧ ʨaŋ˧˥ ɟa̰ŋ˨˨ʨa̰ʔŋ˧˩ ɟa̰ŋ˨˨ ɓajŋ˧˧ tʂaːŋ˧˥˧ ɟaŋ˧˧ ʨaŋ˧˥˧ ɟa̰ŋ˨˨