Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Lúa mạch.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

màu, mào, mao, mầu, mâu, mưu

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̤w˨˩ ma̤ːw˨˩ maːw˧˧ mə̤w˨˩ məw˧˧ miw˧˧maw˧˧ maːw˧˧ maːw˧˥ məw˧˧ məw˧˥ mɨw˧˥maw˨˩ maːw˨˩ maːw˧˧ məw˨˩ məw˧˧ mɨw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maw˧˧ maːw˧˧ maːw˧˥ məw˧˧ məw˧˥ mɨw˧˥maw˧˧ maːw˧˧ maːw˧˥˧ məw˧˧ məw˧˥˧ mɨw˧˥˧