mou

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực mou
/mu/
mous
/mu/
Giống cái mou
/mu/
mous
/mu/

mou

 1. Mềm.
  Cire molle — sáp ong mềm
 2. Êm.
  Fauteuil mou — ghế bành êm
 3. Nóng ẩm.
  Temps mou — thời tiết nóng ẩm
 4. Yếu ớt, ẻo lả, uể oải, ủy mị.
  Vent mou — gió yếu (ớt)
  Vie molle — cuộc sống ủy mị
  Allure molle — dáng đi uể oải
 5. Nhu nhược.
  Un homme mou — một người nhu nhược
  fond mou — đáy bùn
  mer molle — biển đứng
  mou comme une chiffe — nhu nhược quá
  pâte molle — kẻ dễ sai khiến

Trái nghĩa[sửa]

Phó từ[sửa]

mou

 1. (Thông tục) Nhẹ nhàng; từ từ.
  Vas-y mou — cứ từ từ
 2. Yếu ớt.
  Musicien qui joue trop mou — nhạc công chơi quá yếu ớt

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
mou
/mu/
mous
/mu/

mou

 1. Cái mềm.
  Le mou et le dur — cái mềm và cái cứng
 2. (Thân mật) Người nhu nhược.
 3. Phổi (thú vật).
  Mou de veau — phổi bê
  avoir du mou — không được căng, chùng
  bourrer le mou à (de) quelqu'un — (thông tục) lừa ai
  donner du mou — nới ra (dây thừng...)
  prendre du mou — lỏng ra được, nới ra
  rentrer dans le mou à (de) quelqu'un — (thân mật) đánh ai

Tham khảo[sửa]