Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+74CA, 瓊
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-74CA

[U+74C9]
CJK Unified Ideographs
[U+74CB]
瓊 U+2F932, 瓊
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F932
璅
[U+2F931]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 㼛
[U+2F933]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Người thanh lịch, người tao nhã.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

quạnh, quành, quỳnh, quầng, quýnh, quềnh

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwa̰ʔjŋ˨˩ kwa̤jŋ˨˩ kwï̤ŋ˨˩ kwə̤ŋ˨˩ kwïŋ˧˥ kwə̤jŋ˨˩kwa̰n˨˨ kwan˧˧ kwïn˧˧ kwəŋ˧˧ kwḭ̈n˩˧ kwen˧˧wan˨˩˨ wan˨˩ wɨn˨˩ wəŋ˨˩ wɨn˧˥ wəːn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwajŋ˨˨ kwajŋ˧˧ kwïŋ˧˧ kwəŋ˧˧ kwïŋ˩˩ kweŋ˧˧kwa̰jŋ˨˨ kwajŋ˧˧ kwïŋ˧˧ kwəŋ˧˧ kwïŋ˩˩ kweŋ˧˧kwa̰jŋ˨˨ kwajŋ˧˧ kwïŋ˧˧ kwəŋ˧˧ kwḭ̈ŋ˩˧ kweŋ˧˧